Select Page

Дежурна камера: Музеј…
Напис

Автор: не е наведен; фотографија: Т. Димовски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
28.04.1981

 

Напис: PDF mk