Select Page

Музеј на поезијата
Напис

Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје
28.08.1966

 

Напис: PDF mk