Select Page

Музеј на женски приказни
Публикација (во рамки на проектната активност „Музеј на женски приказни” чии ко-авторки се: Искра Гешоска, Христина Инаноска, Виолета Качакова и Биљана Тануровска-Ќулавковски)
Издавач: Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, 2016

 

Текстови: Искра Гешоска, Биљана Тануровска –Ќулавковски, Анастас Вангели, Александар Литовски, Рубин Белчески, Илина Јакимовска, Елена Марчевска, Горан Јанев, Христина Иваноска

Цртежи: Христина Иваноска

Линк до електронското издание на публикацијата: PDF mk