Select Page

Музејот и децата

Изложби и работилница

„Цртежи за Јане и Цена” – самостоен проект / изложба на Лазо Плавевски
МСУ – Скопје, 16.04.1992
„Матеј и Нора” – Изложба на детски цртежи на Матеј Богдановски и Нора Грчева
Галерја ЈАТ, Скопје, 21.04.1992
Детска работилница, МСУ – Скопје, 28.04.1992

 

Плакат: PDF mk
Каталог (Цртежи за Јане и Цена): PDF mk