Select Page

Мудроста на телото
Самостојна изложба

Мирјана Ана Роза Дојчиновска
Текст: Мирјана Ана Роза Дојчиновска

 

 

Младински културен центар, Скопје
24.06.1993

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)