Select Page

МСУ нема да биде ничиј сервис
Напис
Автор: Т(ашко) Ширилов; изјави: Љубица Дамјановска, Борис Петковски, Драган Пенушлиски

Објавен во Вечер, Скопје
30.01.1970

 

Напис: PDF mk