Select Page

Монетите во Македонија низ векови
Интервју со Ана Темкова

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавено во Вечер, Скопје
18.11.1978

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)