Select Page

Молитва за скулпторот
Интервју со Тони Крег

Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
26.02.1997

 

Интервју: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата