Select Page

Мозаикот – филтер за бојата и композицијата на сликата
Интервју со Ана Темкова

Автор: не е наведен

Објавено во дневниот печат, Скопје
1969 (?)

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)