Select Page

МНТ ќе се обнови во стилот на класичен европски театар
Напис

Автор: Весна Дамчевска; изјава: Минас Бакалчев

 

Објавен во Нова Македонија, Скопје

30.03.2009

 

Напис: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)