Select Page

Миќа Поповиќ
Самостојна изложба

Текст: Соња Абаџиева

Музеј на современата уметност, Скопје – Галерија „Видици”
27.04 – 17.05.1978

 

Каталог: PDF mk