Select Page

Михо Чакеља – повеќестрани ликовни интересирања

Осврт (кон творештвото на Михо Чакеља)

Автор: Владимир Величковски

Објавена во Ликовна уметност бр.7 (стр.88-90), Скопје

1980

 

 

Осврт/ Article: PDF mk/fr