Select Page

Боро Митриќески – Митрич: 70 години творештво

Ретроспективна изложба

Боро Митриќески

 

Ликовен салон на МАНУ, Македонска академија на науките и уметностите – Скопје

23 мај – 16 јуни 2017

 

Покана: PDF mk