Select Page

Митолошки слики

Самостојна изложба

Димитар Солаковски

Музеј на град Скопје

28 јануари – 7 февруари 2014

Отворање: 19:30 ч.