Select Page

Митовите можат и да се допрат
Разговор со Симонида Миљковиќ, виш кустос – водич едукатор
Автор: Катерина Богоева

Објавен на utrinski.com.mk
20.12.2011

 

Интервју: PDF mk