Select Page

Мирослав Шутеј
Самостојна изложба
Текст: Владимир Малековиќ

Музеј на современата уметност, Скопје
Декември 1982

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до освртот на Ладислав Баришиќ

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски