Select Page

Мирко Ловриќ 
Самостојна изложба

Текст: Јеша Денегри

Музеј на современата уметност Скопје

18.03 – 31.03.1974

 

 

 

Каталог: PDF mk