Select Page

Министерството за култура откупи вкупно 113 ликовни дела и скулптури
ТВ прилог
Автор: не е наведен; изјави: Елизабета Канчевска Милеска, Никола Груевски
ТВ Македонија 24
29.03.2016

ТВ прилог ☟