Select Page

Милтон Манаки – првиот кинематографски зограф на Балканот
Осврт

Автор: Димитрие Османли

 

Објавен во Разгледи  бр. 4 (стр.319-328), Скопје
Април 1980

 

 

Осврт: PDF mk