Select Page

Миле Корубин: Изложба на слики
Самостојна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје
28 декември 1969 – 15 јануари 1970

 

Каталог: PDF mk