Select Page

Меѓународна ликовна колонија Осојница: 10 години постоење 1995 – 2005, ретроспектива
Групна изложба
Текст: Ефтим Клетников

Дом на култура „Тошо Арсов“, Виница
Декември 2005

 

Учесници: Бранко Јанкулов, Ангел Чираков, Гоце Божурски, Томе Мишев, Панче Ѓорѓиев, Ристо Соколов, Ѓорѓи Андонов, Иван Тошков, Гоце Јанкуловски, Бранко Кончалиев, Жарко Јакимовски, Ниче Василев, Станко Ѓорѓиев, Димитар Филев, Наталија К. Химирска, Станимир Видев, Голуб Чамовски, Стоил Мирчев, Јавор Гонев, Александар Кара, Гроздан Крстевски, Трајче Блажевски, Стојче Гоцков, Ѓорѓи Штрбев

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)