Select Page

Меѓународна изложба на поштенска графика

Групна изложба во рамки на Хераклејски вечери 1997

Организатор: Златко Крстевски

Текстови: Ричард Иванишевиќ, Горан Величковски

Уметничка галерија, Битола

08 -15.08.1997

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)