Select Page

Методија Ивановски-Менде: Сценографии 1967 – 1992
Монографија
Текст: Иван Ивановски
Издавачи: АД печатница „Киро Дандаро“ – Битола, „Матица македонска“ – Скопје
1994

 

Текстови: Ацо Алексов, Димитар Христов, Благоја Андреев, Бранко Гапо, Кирил Ценевски

Монографија: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)