Select Page

Металот и стаклото на Томе Андреевски
Рецензија (кон изложбата на Томе Андреевски, Музеј на применетата уметност, Белград, декември 1979)

Автор: Мирослав А. Мушиќ

 

Објавена во Разгледи бр. 2/3 (стр.286-288), Скопје
Февруари – март 1980

 

Рецензија: PDF mk