Select Page

Метални пејсажи во стакло
Рецензија (кон изложбата на Душан Џамоња, Работнички дом Скопје, октомври 1965)
Автор: Паскал Гилевски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
29.10.1965

 

Рецензија: PDF mk