Select Page

Места и моменти
Самостојна изложба
Дејан Колевски

Културен центар Точка, Скопје
Мај 2005

 

Изложбата е дел од проектот „Слевање на маргините“ поддржан од Pro Helvetia, Arts Council of Switzerland / This exhibition is part of the project “Confluent margins” supported by Pro Helvetia, Arts Council of Switzerland

Каталог: PDF мк