Select Page

Меморирање на традицијата – слики од Старата Скопска чаршија
Групна изложба

Текст: Лазо Плавевски

Музеј на град Скопје
Ноември 2008

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Барутовски Божин, Белогаски Љубомир, Велков Иван, Владимирски Томо, Ѓорѓиевски Ванчо, Ивановски Ангеле, Ивковиќ Богољуб, Корубин Миле, Костовски Бранко, Коџоман Вангел, Куноски Спасе, Мазев Петар, Мартиноски Никола, Пандилов Аврамовски Димитар, Перчинков Душан, Поповски Радмило, Шојлев Михајло

Каталог: PDF mk


(Од архивата на Вилиќ Небојша)