Select Page

Мајски салон – членови на ДЛУМ
Групна изложба

Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 25 мај 1990

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Атанасовски Тане Гарски, Величковски Владимир, Јакимовски Зоран, Јакимовски Гоце Божурски, Исени Реџаи и Тошевски Трајко

Покана: PDF mk