Select Page

Мајкл Клос: Слики
Самостојна изложба

Текст: Менка Клос

 

 

Галерија Коџоман – Народен музеј, Струга
09 – 20.07.2001

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)