Select Page

Разговори на изложба: Материјалот и идејата се нераскинливо врзани
Интервју со Насо Беќаровски

Автор: Л(илјана) Мазова

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.11.1974

 

Интервју: PDF mk

 

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)