Select Page

Матевски – Мијакоски – Карадаре
Самостојна изложба на Ѓоко Матевски, Ристо Мијакоски и Александар Ивановски

МСУ, Скопје
18.04 – 23.06.1973
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
16.07 – 01.08.1973
Завод за заштита на споменици на културата и Народен музеј, Охрид
11.08 – 02.09.1973

 

Текст: Слободанка Парлиќ Баришиќ

Каталог: PDF mk
Покана: PDF mk