Select Page

„Маски“ како канта за отпадоци
Напис
Автор: не е наведен; фото: Б. Грдановски
Објавен во Вест, Скопје
26.03.2010

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)