Select Page

Мартиноски

Монографија

Автор: Борис Петковски

Издавач: Уметничка галерија Скопје

Година: 1997

 

Главен уредник: Драган Бошњаковски
Рецезенти: Академик Цветан Грозданов, Д-р. Ѓорѓи Здравев
Ликовно обликување: Денко Матевски
Фотографии: Благоја Дрнков
Превод на англиски и коректура: Д-р. Драги Михајловски

 

Монографија (195 MB): PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)