Select Page

Марија Марковска 
Самостојна изложба

Текст: Лилјана Дирјан

 

 

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје

Декемви 1997

 

Каталог: PDF mk