Select Page

Маргина бр. 40
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум
Датирано: март 1997 (редизајн 2014)

 

 

 

Содржина: Фуко, Александар Станковски, Лакан, Јулија Кристева, Жил Делез, Феликс Гатари…

Списание: PDF мк