Select Page

Маргина бр. 38

Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум

Датирано: март 1997 (редизајн 2013)

 

 

Содржина: Пол Стабс, Ласло Вегел, Лори Андерсон, Бил Кливер, Нада Прља, Витгенштајн, Иван Џепаровски, чешка авангарда, ФЛУКСУС…

Списание: PDF мк