Select Page

Маргина бр. 36
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Февруари 1997 (редизајн 2012)

 

 

Содржина: Слободан Благоевиќ, Хуго Бал, Питер Крејгер, Макс Бекман, Ото Дикс, Лајонел Фејнингер, Џорџ Грос, Ерик Хекел, Кирхнер, Емил Нолде, Игор Тошевски, Сузана Милевска, Синиша Цветковски, Александар Бошковиќ, Дак Едвинг, НСК, ИРВИН, Еда Чуфер, Славој Жижек, Лајбах, Волфганг Велш, Лиотар, Бодријар, Дерида, Дејвид Карсон, Жил Делез, Александар Бренер, Алексеј Зубражук, Антон Литвин, Богдан Мамонов, Александар Ревизоров, национализам, германски експресионаизам, графичко изразување…

Списание: PDF mk