Select Page

Маргина бр. 32-33
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Октомври – ноември 1996 (редизајн 2011)

 

 

Содржина: Жак Дерида, Тимоти Лири, Лари Риверс…

Списание: PDF мк