Select Page

Маргина бр. 26-28
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Април, мај, јуни 1996 (редизајн 2011)

 

 

Содржина: Александар Станковски, Влада Урошевиќ, Густав Рене Хок, Вилем Флусер, Жан Жене, Стив Бел…

Списание: PDF мк