Select Page

Маргина бр. 23-25
Списание за ширење на децентралистичка култура
Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом
Соработници: Венка Симовска, Игор Ангелков

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Јануари – февруари 1996

 

 

Содржина: Славко Јаневски, Ермис Лафазановски, Хајнер Милер, М.К. Ешер, ERRO, Алфред Хичкок, Густав Рене Хок…

Списание: PDF мк