Select Page

Маргина бр. 22
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Декември 1995 (редизајн 2011)

 

 

Содржина: Жил Делез, Беди Ибрахим, Мат Гронинг, Херман Хес, Карло Пирц, Петар Млакар, Алфред Хичкок, Славој Жижек….

Списание: PDF мк