Select Page

Маргина бр. 21
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Ноември 1995 (редизајн 2011)

 

 

Содржина: Хичкок, Паскал Боницер, Славој Жижек, Арт Спигелман, Леинџ, Зигмунд Бауман, Гронинг, Тимоти Лири, Хофстетер, М.К. Ешер, Гери Ларсон, Нора Стојановиќ…

Списание: PDF мк