Select Page

Ман Реј: фотограф
Самостојна изложба
Текстови: Ман Реј, Жан Ибер Мартен

Музеј на современата уметност, Скопје
06 – 20.05.1985

 

Каталог: PDF mk