Select Page

МАНУскрипт 1-2
Списание на Одделението за уметност при МАНУ

 

Издавач: МАНУ, Скопје
Октомври 2015

Текстови: Георги Старделов, Влада Урошевиќ, Митко Маџунков, Глигор Чемерски

Застапени автори: Петар Хаџи Бошков, Глигор Чемерски

Содржини: Беседа на отворањето на ретроспективната изложба на Петар Хаџи Бошков (Скопје, „Мала станица“, 1 јуни 2010), говор од комеморативниот собир за Петар Хаџи Бошков, осврт кон творештвото на Глигор Чемерски, реч на инаугуративната изложба на Глигор Чемерски (Куќа на Уранија, Охрид, лето 2013), есеј за мозаичкиот диптих на Чемерски во резиденцијата на претседателот на Република Македонија, осврт кон изложбата Авторски избор (Скопје, Галерија Око), осврт кон ретроспективата на Глигор Чемерски 1960–2010, Чифте амам, Даут-пашин амам, НГМ,Скопје), „Од полноќните разговори со Филип“ – текст од Глигор Чемерски, ликовни прилози (Петар Хаџи Бошков, Глигор Чемерски)…

 

Списание: PDF mk