Select Page

Манипулативна vs вистинска фотографија (приод)

Напис

Автор: Гето Руди

Објавен во Студентски збор, Скопје

17.02.2003

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)