Select Page

Мандала 2
самостојна изложба
Соња Чингарова Фотева

Организатор: Културно информативен центар на Р. Македонија во Софија и Музеј на град Скопје
куратор: Дора Андова Фотева

Културно информативен центар на Р. Македонија во Софија
Отворање: 11 април 2017, 18:30 ч.