Select Page

Детален урбанистички план на централното градско подрачје на Скопје – „Мал ринг”

Публикација

Автори: Мирослав Грчев, Влатко П. Коробар, Мирјана Пенчиќ

Издавач: Општина Центар, Скопје

1997

 

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)