Select Page

Мала станица – Минато, сегашност, иднина
Панел дискусија

Мала станица, Национална галерија на Македонија, Скопје
6 септември 2017, 19 ч.

 

Панелисти: м-р Дејан Ивановски, Бесиан Мехмети, м-р Виолета Бакалчев, д-р Огнен Марина, Мерита Максути, д-р Мартин Гулески, м-р Зоран Павлов, м-р Елизабета Аврамовска, м-р Вана Урошевиќ, м-р Роберт Јанкулоски и м-р Оливер Мусовиќ

Модератор: м-р Виолета Бакалчев