Select Page

МАК – ГРАФ ’94
Јавна графичка демонстрација – Отворено графичко ателје
Текст: Јосип Каракаш

Салон на КИЦ, Скопје
26 – 29 декември 1994

 

Учесници: Арсова Татјана, Бајалски Петар, Блажевски Трајче, Гештаковска Цветковска Нина, Милјаноски Доне, Рауник Маја, Силјан Виолета, Стевчевска Сузана, Томиќ Радевска Дијана, Филиповски Ацо, Хаџи Бошков Петар, Хусковиќ Фехим, Чулаковски Џото Ѓорѓи

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)