Select Page

Маклабас / Maklabas

Публикација / Publication

Филмски проект, режија: Ацо Станкоски / Film project, director: Aco Stankoski

 

1998

 

 

>>> Абов Горан, Аџиниколов Тони, Вангели Жанета, Галевски Влатко, Гелевски Никола, Дерала Џабир, Коробар Климе, Куновска Јана, Манчевски Марсо Владо, Манчевски Милчо, Милевска Сузана, Миљовска Татјана, Панов Митко, Пашовски Роберт, Поп Дучев Христо, Станкоски Александар, Стојановиќ Нора, Тошевски Игор, Трајковски Златко Хинки, Цветковски Синиша, Шојлевска Камелија, Шулајковски Емил, Шулајковски Тони…

Публикација / Publication: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)